Pravidla soutěže v pódiových skladbách

Úvodní strana / Pravidla / Pravidla soutěže v pódiových skladbách

1. PROPOZICE SOUTĚŽE 2019 - ZMĚNA PRAVIDEL VYHRAZENA

                                                                              vypracovala Mgr. Hana Dvořáková

 • Soutěž je určena pro neregistrované i registrované závodníky
 • Můžete se zúčastnit pouze jednoho závodu nebo můžete absolvovat všechny závody tour.
 • Za každé závody budete dostávat body dle pořadí a nejlepší týmy v každé kategorii postoupí do finále, kde vítěz získá zajímavé ceny.
 • Podrobné bodové hodnocení bude umístěno nejpozději druhý den po soutěži na těchto stránkách.
 • POZOR !! Do uzávěrky přihlášek 1.kola  nabízíme trenérům zdarma zaslání zpětné vazby z vašeho videozáznamu / bez kostýmů / pouze za účelem spávného zařazení do kategorie AT profi  nebo  AT basic . Video zašlete úschovnou na monika.sobotkova@seznam.cz 

Pravidla ke stažení a tisku: ZDE

2. KATEGORIE

2.1.    AEROBIK SHOW BASIC

 • Skladby s převahou prvků low aerobiku tzn. bez poskoků a výskoků
 • Mohou se používat stepy a pom pony, pokud jsou použity v méně jak polovině skladby
 • Mohou být použity prvky tance, Hip Hopu, atd. , ale stále musí převládat aerobní charakter low aerobiku
 • Minimální počet cvičenců ve skladbě je  5, maximální není určen
 • Délka hudby je minimálně 1,30 min, maximálně 3 minuty
 • Rozměry plochy jsou 12 x 12 m, v kategorii 13 a více cvičenců je cvičební plocha 14x 14 m, nejsou srážky za přešlapy
 • Může se používat náčiní a rekvizity, ale při odložení nesmí bránit pohybu na ploše

2.1.1. AEROBIK SHOW BASIC -  povinné prvky

 • Skladba je složena z prvků low aerobiku tzn. z těchto prvků v různých obměnách: grape wine, chassé, mambo, pivot, V step, V step revers, Leg curl, repeeter, step touch, …. atd.  a musí být použity ve 2/3 skladby
 • Skladba musí obsahovat alespoň 5 z těchto útvarů v různých obměnách: kruh, čtverec, řada, zástup, diagonála, formace do L, formace do T, dvojice, trojice, čtveřice, … atd.
 • Při změnách útvarů (formací) musí být použity různé krokové variace přechodů (ne pouze běh nebo chůze). 

2.1.2.  AEROBIK SHOW BASIC - zakázané prvky

 • Skoky sportovního aerobiku ( je povolený pouze air jack, čertík 1x za skladbu )
 • Všechny prvky flexibility ( tzn. provaz, rozštěp, placka, průplav a jejich variace ) flexibilta při úvodní a závěrečné póze u vybraných členek týmu povolena - max.1/3 týmu
 • Všechny prvky síly ( tzn. kliky, vzpory a jejich variace )
 • Obrat ve výskoku
 • Přemet stranou ( hvězda )
 • Kotoul
 • Stoj na rukou
 • Zvedačky a pyramidy v průběhu skladby (na začátku a na konci jsou povoleny)

2.1.3. AEROBIK SHOW BASIC - rozdělení podle počtu cvičenců

 • Malé týmy : 5 - 12 členů
 • Velké týmy : 13 a více členů
 • Pořadatel má právo při malém počtu přihlášených týmů ( tzn. menším než 7 ) kategorie sloučit
 •  

2.1.4. AEROBIK SHOW - věkové kategorie

 • 0.kategorie: do 6 let  (tzn. do průměru 6,4)
 • 1.kategorie: 7 – 8 let (tzn. do průměru 8,4)
 • 2.kategorie: 9 – 11 let (tzn. do průměru 11,4 let)
 • 3.kategorie: 12 – 14 let (tzn. do průměru 14,4 let)
 • 4.kategorie: 15 – 20 let (tzn. do průměru 20,4 let)
 • 5.kategorie: nad 20 let
  • Aritmetický průměr se počítá z kalendářního věku (ne z věku v den závodu)

2.2.    AEROBIC SHOW PROFI

 • Minimální počet cvičenců ve skladbě je  5, maximální není určen
 • Délka hudby je minimálně 1,30 min, maximálně 3 minuty
 • Rozměry plochy jsou 12 x 12 m, v kategorii 13 a více cvičenců je cvičební plocha 14x 14 m, nejsou srážky za přešlapy
 • Může se používat náčiní a rekvizity, ale při odložení nesmí bránit pohybu na ploše

2.2.1. AEROBIK SHOW PROFI  -  povinné prvky

 • Jumping Jacks (2 - 4 opakování na místě)
 • Střídavé High Leg Kicks (2 - 4 opakování – 2 x pravá, 2x levá)
 • Push Ups (2 - 4 opakování)
 • 2 x skoky (1 x odrazem jednonož, 1 x odrazem snožmo)
 • 1 x obrat 360° (na jedné noze nebo ve výskoku)
 • Flexibilita
  • Všechny tyto prvky provádí celý tým ve stejný čas
 • Skladba musí obsahovat alespoň 8 libovolných jasně čitelných útvarů -  např.: kruh, diagonála, řada nebo zástup, diagonála, formace do L, formace do T, dvojice, trojice, čtveřice atd. 

2.2.2. AEROBIK SHOW PROFI -  zakázané prvky

 • Nejsou

2.2.3. AEROBIK SHOW PROFI - rozdělení podle počtu cvičenců

 • Malé týmy : 5 - 12 členů

 • Velké týmy : 13 a více členů

 • Pořadatel má právo při malém počtu přihlášených týmů ( tzn. menším než 7 ) kategorie před začátkem TOUR sloučit či jinak rozdělit   

 

2.1.4. AEROBIK SHOW PROFI  - věkové kategorie

 • 0.kategorie: do 6 let  (tzn. do průměru 6,4)

 • 1.kategorie: 7 – 8 let (tzn. do průměru 8,4)

 • 2.kategorie: 9 – 11 let (tzn. do průměru 11,4 let)

 • 3.kategorie: 12 – 14 let (tzn. do průměru 14,4 let)

 • 4.kategorie: 15 – 20 let (tzn. do průměru 20,4 let)

 • 5.kategorie: nad 20 let

  • Aritmetický průměr se počítá z kalendářního věku (ne z věku v den závodu)

2.3.   FITNESS TEAM

 • Pohybové skladby vycházející z High Impact aerobiku, k tomu vhodná podbítovaná hudba
 • Jsou povoleny skoky s doskokem na obě chodidla, press oporem o obě paže jako přechody (ne s obratem), prvky flexibility jako přechody (ne výdrž)
 • Malé týmy 5 - 7 členů a velké týmy 8 - 10 členů 
 • Délka hudby je 1,30 - 2 minuty (tolerance 5s)
 • Rozměry plochy jsou 9 x 9 m, nejsou srážky za přešlapy
 • Nesmí se používat pomůcky a rekvizity
 • Kostým by měl být sportovní, ne teatrální, tzn. přiléhavý, bez volných částí jako sukýnka, penízky, třásně. Bez výrazných ozdob účesů jako labutí pera, čelenky a pod., tak aby byl při prvním pohledu jasný rozdíl mezi kategorií fitness / i step / a show basic, 
 • odkládání částí kostýmu není povoleno. 

2.3.1. FITNESS TEAM -  povinné prvky

 • Nejsou

2.3.2. FITNESS TEAM -  zakázané prvky

 • Skoky do kliku ležmo nebo rozštěpu

2.3.3. FITNESS TEAM - rozdělení podle počtu cvičenců

 • Malé týmy : 5 - 7 členů
 • Velké týmy : 8 - 10 členů

 • Pořadatel má právo při malém počtu přihlášených týmů ( tzn. menším než 7 ) před začátkem TOUR kategorie sloučit nebo naopak více rozdělit při velkém počtu přihlášených týmů

2.3.4. FITNESS TEAM -  věkové kategorie

 • 0.kategorie: do 6 let  (tzn. do průměru 6,4)

 • 1.kategorie: 7 – 8 let (tzn. do průměru 8,4)

 • 2.kategorie: 9 – 11 let (tzn. do průměru 11,4 let)

 • 3.kategorie: 12 – 14 let (tzn. do průměru 14,4 let)

 • 4.kategorie: 15 – 16 let (tzn. do průměru 16,4 let)

 • 5.kategorie: nad 17 let

  • Aritmetický průměr se počítá z kalendářního věku (ne z věku v den závodu)

2.4.   STEP

 • Stepy musí být použity ve většině skladby
 • Výška a velikost stepu musí odpovídat věku a vyspělosti cvičenců
 • Minimální počet cvičenců ve skladbě je  5, maximální 10 členů
 • Délka hudby je minimálně 1,30 min, maximálně 3 minuty
 • Rozměry plochy jsou 9 x 9 m, nejsou srážky za přešlapy
 • Kostým by měl být sportovní, ne teatrální, tzn. přiléhavý, bez volných částí jako sukýnka, penízky, třásně. Bez výrazných ozdob účesů jako labutí pera, čelenky a pod., tak aby byl při prvním pohledu jasný rozdíl mezi kategorií fitness / i step / a show basic, 
 • odkládání částí kostýmu není povoleno. 

2.4.1. STEP - povinné prvky

 • Nejsou

2.4.2. STEP - zakázané prvky

 • Poskoky, výskoky a skoky ze stepu na zem
 • Poskoky, výskoky a skoky ze stepu na jiný step
 • Cvičenec nesmí sestupovat ze stepu vpřed a vracet se zpět na step zády opakovaně a ihned za sebou
 • Zvedačky a pyramidy v průběhu skladby (na začátku a na konci jsou povoleny)

2.4.3. STEP - věkové kategorie

 • 0.kategorie: do 8 let  (tzn. do průměru 8,4)

 • 1.kategorie: 8 – 10 let (tzn. do průměru 10,4)

 • 2.kategorie: 11 – 12 let (tzn. do průměru 12,4 let)

 • 3.kategorie: 13 – 14 let (tzn. do průměru 14,4 let)

 • 4.kategorie: 15 – 16 let (tzn. do průměru 16,4 let)

 • 5.kategorie: 17 - 20 let (tzn. do průměru 20,4 let)

 • 6. kategorie: nad 20 let

  • Aritmetický průměr se počítá z kalendářního věku (ne z věku v den závodu)

  • Pořadatel má právo při malém počtu přihlášených týmů ( tzn. menším než 7 ) kategorie sloučit, v případě velkého počtu přihlášenýc týmů kategeorii rozdělit případně sloučit před začátkem TOUR

2.5.    DANCE TEAM

 • Pohybové skladby vycházející zejména z nového stylu cvičení Zumba
 • Cvičení je bez pomůcky, může být použita rekvizita – pouze jako pozadí, a doplněk ke skladbě.
 • Skladba musí obsahovat  nejméně 50% tanečních cviků typické pro styl cvičení Zumba -  různé druhy.
 • Skladba může obsahovat i jiné druhy tanečních stylů -  Hip Hop, Orient, Streeet dance atd.
 • Délka hudby je minimálně 1.30 min, maximálně 3 minuty a musí být typická pro styl Zumba
 • Rozměry plochy jsou 12 x 12 m nejsou srážky za přešlapy
 • Mohou být zařazeny tzv. „sóla“ některých členů, zvedačky a pyramidy, mohou být použity během skladby, tak aby nebránily bezpečnému a plynulému cvičení.
 • Kostým musí být vhodný k dané choreografii, odkládání částí kostýmů je dovoleno, tak, aby nebránilo v bezpečném cvičení

2.5.1. DANCE TEAM - povinné prvky

 • Nejsou

2.5.2. DANCE TEAM -  zakázané prvky

 • Nejsou

2.5.3. DANCE TEAM -  věkové kategorie

 • 0.kategorie: do 6 let  (tzn. do průměru 6,4)
 • 1.kategorie: 7 – 8 let (tzn. do průměru 8,4)
 • 2.kategorie: 9 – 11 let (tzn. do průměru 11,4 let)
 • 3.kategorie: 12 – 15 let (tzn. do průměru 15,4 let)
 • 4.kategorie: 15 – 20 let (tzn. do průměru 20,4 let)
 • 5.kategorie: nad 20 let
  • Aritmetický průměr se počítá z kalendářního věku (ne z věku v den závodu)
  • Pořadatel má právo při malém počtu přihlášených týmů ( tzn. menším než 7 )před začátkem TOUR kategorie sloučit, v případě velkého počtu přihlášenýc týmů kategeorii rozdělit

 

3. DISKVALIFIKACE TÝMU

 • Tým bude diskvalifikován v případě, že při soutěži bude startovat se 2 skladbami, které budou prakticky stejné – tzn. budou mít stejnou choreografii a budou se lišit pouze hudbou, oblečením, rekvizitami, pózou ….. 
 • Tým, který startoval v kategorii Aerobik Show profi nesmí startovat ve stejném složení v kategorii Aerobik Show basic (z týmu AS profi lze použít cvičence, pokud v týmu AS basic tvoří menšinu – tzn. 30 %) 
 • Za nesportovní a vulgární chování členů týmu , trenéra nebo rodičů během závodu
 • Poslání chybné přihlášky
 • Poslání přihlášky po termínu

4. HODNOCENÍ

 • Skladbu hodnotí dle daných kritérií proškolená porota
 • Konečné pořadí skladeb vznikne ratingem pořadí jednotlivých rozhodčí
 • Za pořadí v jednotlivých kolech získávají týmy body (1.místo – 20 bodů, 2.místo – 18 bodů, 3.místo – 16 bodů, 4.místo – 15 bodů, 5.místo – 14 bodů, 6.místo – 13 bodů, …)
 • Body za jednotlivá kola BAT se sčítají a určí tak pořadí týmů pro finále
 • Porota má minimálně 5 členů
 • Výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách nejpozději druhý den po závodech
 • Vzhledem k podrobnému hodnocení výsledků po každém závodě zpětné vazby neposkytujeme 

5. POSTUP DO FINÁLE 

 • Účast na 3 závodech BAT
 • Získání potřebného počtu bodů
 • Při účasti do 5 týmů postupují do finále první 3 týmy
 • Při účasti do 6 týmů postupují do finále první 4 týmy

 • Při účasti 7  týmů postupuje první 5 týmů

 • Při účasti 8 týmů postupuje prvních 6 týmů

 • Při účasti 9 týmů postupuje prvních 7 týmů

 • Při účasti 10 týmů postupuje prvních 8 týmů

 • Pokud některý z týmů odmítne účast ve finále, postupuje náhradník podle tabulky se splněným počtem startů

6. FINÁLE

 • Je samostatný závod 
 • Nebude započítávat ve finále umístění z tour !
 • V každém kole BAT získávají všichni závodníci diplomy + drobné dárky a za 1. – 3.místo medaile
 • Ve finále BAT získávají všichni závodníci diplomy + drobné dárky a za 1. – 3.místo medaile + pohár
 • Pokud se tým zúčastní všech 5 závodů BAT získá pohár za účast s logem soutěže a názvem týmu i v případě, že do finále nepostoupil. Poháry budou předávány ihned po skončení kategorie, ve kterém by tým soutěžil
 • Nevyzvednuté poháry během finále se poštou ani jinak nezasílají

7. OCENĚNÍ

 • V každém kole BATzískávají všichni závodníci diplomy + drobné dárky a za 1. - 3.místo medaile
 • Ve finále BAT získávají všichni závodníci diplomy + drobné dárky a za 1. - 3.místo medaile + pohár
 • Ve finále BAT budou v každé kategorii vyhlášeny a získají pohár 3 nejúspěšnější týmy dle celkového počtu bodů v TOUR
 • Pokud se tým zúčastní všech 5 závodů BAT získá pohár za účast s logem soutěže a s názvem skladby i pokud nepostoupí do finále.Poháry budou předávány ihned po skončení kategorie, ve kterém by tým soutěžil
 • Nevyzvednuté poháry během finále se poštou ani jinak nezasílají

8. PŘIHLÁŠENÍ TÝMU 

 • Od roku 2015 probíhá pouze elektronické přihlašování na závody
 • Startovné pro rok 2019 je 140 Kč/os
 • V případě, že nebude přihláška odeslána včas, popř. s chybami, budete platit vyšší startovné (160 Kč / os) 
 • Přihlašujete se rovnou na všechy závody do 1.3.2019 – pokud na nějaké kolo nepřijedete a neodhlásíte se nejpozději 2 dny před závodem, budete na příštím kole platit vyšší startovné (160 Kč / os). 
 • Pokud se budete na některé kolo dohlašovat bez registrace po 1.3.2019, platíte vyšší startovné (160 Kč / os)
 • Hudba ke skladbě  pouze přes úložiště - najdete ve svém profilu u přihlášky